CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม

songkram_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดสมุทรสงคราม แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนศรัทธาสมุทร  เมื่อวันจันทร์ที่ 28  กุมภาพันธ์  2554  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 38 คนและอาจารย์ 6 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

songkram_08

"รู้สึกยินดี ที่ได้มีการจัดทำโครงการนี้ขึ้น ซึ่งได้ให้ความรู้ในเรื่องของการใช้อินเตอร์เน็ต ซึ่งทางโรงเรียนก็ได้ย้ำเน้น
ในเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตอยู่แล้ว ว่ามันเป็นดาบ 2 คม ซึ่งจำเป็นต้องมีจริยธรรมเข้ามาช่วยควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้
ตัวของเราเองรุกล้ำ หรือไปละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคลของผู้อื่น ซึ่งโครงการนี้ก็ได้เข้ามาช่วยเสริม ก็อยากขอบคุณที่ได้
เข้ามาจัดโครงการดีๆ อย่างนี้ ภายในโรงเรียนของเรา"
ฟังต่อ 

ผอ.ยุพล  อันลิ้วเลิศภาพบรรยากาศกิจกรรม

songkram_02 songkram_03 songkram_04
songkram_05 songkram_06 songkram_07

"รู้สึกดีที่ได้มาเข้าร่วมโครงการนี้ เพราะพวกพี่ๆ วิทยากรได้ให้ความรู้อย่างมากมาย โดยเฉพาะในเรื่องศีลธรรม
กับเยาวชน ซึ่งการนำเอาเรื่องศีลธรรมมาปฏิบัติ ก็จะช่วยให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างดีที่สุด ซึ่งในอดีตอาจจะ
ละเลยในเรื่องนี้ไปมาก แต่ก็จะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปปฏิบัติให้มากขึ้น"
ฟังต่อ

songkram_09
ด.ญ.นิภาภรณ์  จันทนะโสตถิ์

"รู้สึกสนุก และได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับตัวเอง ซึ่งเป็นความรู้ที่ใกล้ตัวมาก ซึ่งในวันนี้ได้เรียนรู้ในเรื่องของ
การใช้อินเตอร์เน็ตแบบ SMART ซึ่งก็คือ สิ่งที่ได้ทำอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แต่ได้เพิ่มหลักเข้ามาประยุกต์
ใช้กับการใช้อินเตอร์เน็ต อยากจะฝากบอกเพื่อนๆว่า เมื่อจะเล่นอินเตอร์เน็ตก็ควรเล่นในเวลาที่พอเหมาะ ไม่เล่น
จนมากเกินไป และให้รู้จักการเล่นอย่างระมัดระวัง"
ฟังต่อ

songkram_10
ด.ญ.สุทธิดา  แก้วชัยเจริญกิจ