CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

narathiwat_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดกำแพงเพชร แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนสุไหงโก-ลก  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3  กุมภาพันธ์  2554  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 204 คนและอาจารย์ 6 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

narathiwat_08

"ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมให้กับตัวเองและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังมีเรื่องของอินเตอร์เน็ตที่ได้เข้ามา
ให้ความรู้ในการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้อง สุดท้ายก็อยากให้โรงเรียนต่างๆ มีโอกาสได้มาเข้าร่วมโครงการนี้"
ฟังต่อ 

ผอ.สัมพันธ์  นิบือชาภาพบรรยากาศกิจกรรม

narathiwat_02 narathiwat_03 narathiwat_04
narathiwat_05 narathiwat_06 narathiwat_07

"ได้รับความรู้ในเรื่องของศีลธรรม ซึ่งศีล 5 เป็นสิ่งที่ล้ำค่ามาก เราทุกคนควรตระหนัก และกระทำมันอย่างดีที่สุด
ซึ่งการกระทำของเราและนิสัยของเรา จะขึ้นอยู่กับศีล 5 ทั้งหมดเลย  ถ้าเราปฏิบัติศีล 5 ครบ เราก็จะเป็นคนดี
อยากจะขอฝากว่าเรื่องศีล 5 นี้เป็นสิ่งที่เราควรตระหนักและควรทำให้ดีที่สุด เพราะจะทำให้ชีวิตของเราดียิ่งขึ้น"
ฟังต่อ

narathiwat_09
ด.ช.มูหาหมัดฮาฟิส  วงพงศา

"จากที่เป็นผมแค่คนใช้อินเตอร์เน็ตคนหนึ่ง ซึ่งหลังจากที่ได้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ ทำให้ผมมีความรู้เพิ่มมากขึ้น
ในการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้อง และจะได้นำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะทำให้เรารู้จัก
การใช้อินเตอร์เน็ตที่ถูกเวลา ถูกวิธี และถูกกาละเทศะ"
ฟังต่อ

narathiwat_10
นายณัฐกรณ์  จันต๊ะ