CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี

uthai_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดยะลา แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  เมื่อวันอังคารที่  1  กุมภาพันธ์  2554  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 44 คนและอาจารย์ 2 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 

uthai_02 uthai_03 uthai_04
uthai_05 uthai_06 uthai_07