CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนพุนพินพิทยา จ.สุราษฎร์ธานี

surat_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนพุนพินพิทยา  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27  มกราคม  2554  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 47 คนและอาจารย์ 9 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

surat_08

"การใช้เทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ตถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น แต่ด้วยศักยภาพของทางโรงเรียนที่ยังจำกัด
ทำให้เราไม่สามารถ สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้เด็กได้อย่างเต็มที่ ซึ่งทั้งที่จริงในโลกปัจจุบัน
อินเตอร์เน็ตมีความจำเป็นมากกว่าห้องสมุดด้วยซ้ำ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่มีโครงการนี้เข้ามา
เพราะอย่างน้อยก็ได้ช่วยเสริมการเรียนรู้ที่ถูกต้องให้แก่เด็กนักเรียนภายในโรงเรียน"
ฟังต่อ 

รองผอ.วิเศษ  วรรณศรีภาพบรรยากาศกิจกรรม

surat_02 nakhon_03 surat_04
surat_05 surat_06 surat_07

"การที่ได้เข้าอบรมโครงการนี้ถือว่าดี เพราะทำให้เราได้รู้ในเรื่องของศีล 5 ว่าปฏิบัติอย่างไร และช่วยยกระดับ
จิตใจของเราให้สูงยิ่งขึ้น ทำให้เราคิดได้ว่า ในเรื่องศีลธรรม ถ้าตัวเราจะเริ่มทำมันก็ไม่ผิด โดยเฉพาะศีลข้อที่ 5
ที่ห้ามการดื่มสุราและของมึนเมา เพราะถ้าเรากระทำผิดศีลข้อนี้ลงไป จะทำให้เราเสียการเรียน และยังทำให้พ่อแม่ของเราผิดหวัง
" ฟังต่อ

surat_09
น.ส.สิริลักษณ์  สิงห์ขันธ์

"เป็นเรื่องที่ดี ที่มีการจัดการอบรมให้กับนักเรียนในครั้งนี้ ให้รู้จักการใช้อินเตอร์เน็ตที่ถูกต้อง โดยใช้หลัก SMART
และจะนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค โดยจะแนะนำให้รู้ถึงภัย อันตรายต่างๆที่มาจากอินเตอร์เน็ต
และรู้จักการประมาณตนเอง มีความรอบคอบ และจำกัดขอบเขตในการเล่นของตนเองว่าควรจะเล่นได้แค่ไหน เพื่อความ
ปลอดภัยของตนเอง" ฟังต่อ

surat_10
นายจิรายุ  คนเที่ยง