CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จ.แม่ฮ่องสอน

maehongson_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20  มกราคม  2554  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 305 คนและอาจารย์ 7 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

maehongson_08

"รู้สึกดีใจที่โรงเรียนได้รับโอกาส ในการเข้าอบรมโรงการนี้ เพราะ จะทำให้นักเรียนได้รับความรู้ และสิ่งที่ดี
และยังสามารถถ่ายทอดลงไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง หรือคนในชุมชนให้ได้เรียนรู้ว่าการ
สื่อสารที่ถูกต้องนั้นเป็นยังไง และสามารถนำเอาไปพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป นอกจากนี้ยังช่วยในการ
ปลูกฝังจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสังคมของตัวนักเรียนเอง ซึ่งเรื่องนี้ไม่มีสอนในหลักสูตร"
ฟังต่อ 

ผอ.กัจจายน์  อำพันธุ์ภาพบรรยากาศกิจกรรม

maehongson_02 maehongson_03 maehongson_04
maehongson_05 rayong_06 maehongson_07

"รู้สึกสนุกดีครับ พร้อมทั้งยังได้ความรู้ควบคู่ไปด้วย ทั้งมีการยกตัวอย่างพร้อมทั้งให้แง่คิด ว่าพฤติกรรมอย่างนี้
มันจะผิดไหม หรือบาปไหม ซึ่งความรู้ที่ได้คงจะนำไปบอกต่อให้เพื่อนๆ เวลาเค้าทำผิดศีลธรรม จะได้ช่วยเตือน
เพื่อนๆ ไม่ให้ไปกระทำผิด และให้กระทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่รุ่นน้อง ซึ่งจะช่วยให้สังคมภายในโรงเรียนเกิด
ความสงบสุข"ฟังต่อ

maehongson_09
นายสันติ  อัครภานุวัฒน์

"ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตแบบ SMART ซึ่งก็คือการใช้อินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ถูกต้อง และมีความปลอดภัย ซึ่งความรู้ในวันนี้ ถึงแม้จะเป็นเกร็ดความรู้เล็กน้อย แต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ซึ่งมันเป็น
ประโยชน์มากในการใช้ค้นหาความรู้" ฟังต่อ

maehongson_10
น.ส.มยุรี เราเท่า