CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

phayao_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดพะเยา แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20  มกราคม  2554  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 59 คนและอาจารย์ 6 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

phayao_08

"อินเตอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษา ค้นหาข้อมูล เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการใช้ภาษาใน
อินเตอร์เน็ต เท่าที่ได้สัมผัสเอง ยังมีการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องตามหลักภาษา อยากให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนัก
ช่วยกันใช้รณรงค์การใช้ภาษาให้ถูกต้อง นอกจากการใช้ค้นหาข้อมูล ความรู้ต่างๆ หรือใช้ติดต่อสื่อสารกันเพียงอย่าง
เดียวโดนไม่คำนึงถึงสิ่งที่ถูกต้อง" ฟังต่อ 

อ.กัลยา  อินทร์ไชยภาพบรรยากาศกิจกรรม

phayao_02 phayao_03 phayao_04
phayao_05 phayao_06 phayao_07

"ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ ทำให้เรานึกย้อนกลับไปว่าสิ่งที่เรากระทำในชีวิตประจำวันที่ผ่านๆ มานี้ ได้ทำสิ่งที่ผิด
หรือถูกต้องอย่างไร ก็จะนำหลักของศีล 5 มาช่วยให้เราระวังสิ่งที่พึงกระทำลงไปมากขึ้น ซึ่งเรื่องศีล ก็จะเป็นแนวทาง ในการ
ปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรา ให้เราอยู่บนโลกได้อย่างมีความสุข"
ฟังต่อ

phayao_09
น.ส.ณัฐวรา  ทองรักษ์

"โดยส่วนตัวขอเรียนให้ทราบว่ารู้อยู่แล้วในเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ต ว่าควรจะใช้ยังไง และเมื่อใช้ไปแล้ว
จะเกิดประโยชน์หรือโทษยังไง แต่กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ ทำให้เรารู้มากขึ้นกว่าเดิม ว่าที่ถูกต้องจริงแล้ว
มันควรจะเป็นอย่างนี้นะ ไม่ใช่อย่างที่เคยรู้มา โดยเฉพาะความรู้ในเรื่องของการใช้อินเตอร์เน็ตแบบ SMART
ส่วนในเรื่องของการใช้ภาษา โดยส่วนตัวแล้วก็มีบ้างที่จะใช้คำที่ผิด แต่ก็จะพยายามใช้ให้น้อยลงหรือจะไม่ใช้เลย"
ฟังต่อ

phayao_10
นายจักรพัฒน์  มีสมศัพย์