CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนสา จ.น่าน

nan_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดน่าน แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนสาเมื่อวันพุธที่ 19  มกราคม  2554  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 258 คนและอาจารย์ 1 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

nan_08

"การอบรมเรื่องจริยธรรมนี้ ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก เพราะว่าเด็กมัธยม มีลักษณะเป็นไม้เบื่อไม้เมา
ต่อต้านทุกอย่าง ซึ่งบริบทของเด็กวัยนี้ก็คือเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาว เป็นวัยรุ่นเต็มตัว ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องของพฤติกรรม ก็ขึ้นอยู่กับสังคมในแต่ละที่ เช่นบางสังคมมีแต่สิ่งที่ไม่ดี ตัวเด็กเค้าก็จะหันเหไปทาง
นั้นได้ ซึ่งปัญหาหลักก็คือ ศีลธรรมกับอินเตอร์เน็ต มักไปด้วยกันไม่ค่อยได้ การที่มีโครงการนี้เข้ามาโดย
ได้นำเอาศีลธรรมมาประยุกต์ให้เข้ากับการใช้เทคโนโลยี ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี"
ฟังต่อ 

ผอ.ณรงค์กร  ดวงพิกุลภาพบรรยากาศกิจกรรม

nan_02 nan_03 nan_04
nan_05 nan_06 nan_07

"รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่พวกพี่ๆ ได้เข้ามาจัดกิจกรรมที่โรงเรียน เพราะปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ที่โรงเรียนมีการ
ขาดศีลธรรมเป็นอย่างมาก และเป็นโอกาสดี ที่พวกพี่ๆ ได้เข้ามาช่วยส่งเสริมศีลธรรมให้เกิดขึ้นในโรงเรียน
เพราะที่โรงเรียนยังมีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมเรื่องศีลธรรมยังไม่พอ ดังนั้นจึงทำให้มีปัญหาเรื่องเด็กนักเรียน
ขาดซึ่งศีลธรรม ซึ่งโครงการจะช่วยสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้รู้ในเรื่องศีลธรรม ซึ่งจะสามารถนำความรู้ที่ได้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน"ฟังต่อ

nan_09
น.ส.ภูพนา  สุทธารักษ์

"สนุกและได้รับความรู้มากมาย พวกพี่ๆ เป็นกันเอง ในการให้ความรู้ในเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้อง
ซึ่งจะช่วยให้เราค้นคว้าหาความรู้ได้ดีมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้เราได้รู้จักคบหาเพื่อนใหม่ทางโลกอินเตอร์เน็ต
ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังช่วยให้รู้ในเรื่องของการใช้ภาษาที่ถูกต้อง เพราะเด็กในปัจจุบันมักใช้ภาษาที่ผิดๆ
ก็อยากให้เด็กทุกคนรู้จักการใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักภาษา และรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์"
ฟังต่อ

nan_10
น.ส.วิภาวดี  วงศ์เปีย