CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.อุตรดิตถ์

uttaradit_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดอุตรดิถต์ แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เมื่อวันจันทร์ที่ 17  มกราคม  2554  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 267 คนและอาจารย์ 10 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

uttaradit_08

"การให้ความสำคัญในเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตควบคู่กับคุณธรรมนี้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ซึ่งต้องยอมรับว่า
อินเตอร์เน็ต มีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ภายในโรงเรียนค่อนข้างมากในปัจจุบัน นอกจากนี้ในเรื่องศีลธรรม
กับเยาวชน มันค่อนข้างเป็นปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งศีลธรรมในตัวเด็กค่อนข้างต่ำลง ซึ่งการที่มีโครงการ
นี้เข้ามา จัดการอบรมให้กับนักเรียนภายในโรงเรียน น่าจะเป็นประโยชน์โดยตรง ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ที่ดีให้กับตัวเด็กนักเรียน" ฟังต่อ 

ผอ.มนต์ชัย  ปาณธูปภาพบรรยากาศกิจกรรม

uttaradit_02 uttaradit_03 uttaradit_04
uttaradit_05 uttaradit_06 uttaradit_07

"ได้รับความรู้มากมายโดยเฉพาะในเรื่องศีลธรรม บางข้อผมก็ยังตอบไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องที่ซับซ้อน
แต่เมื่อพวกพี่ๆได้มาให้ความรู้ในเรื่องศีลธรรมที่ถูกต้องทำให้ได้รับรู้ว่าศีลธรรมเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย
ทำได้ง่ายเหมือนกับคำสอนที่พระท่านว่าไว้ ทำดีนั้นง่าย ทำชั่วนั้นยากกว่าเยอะ สำหรับตัวผมเอง
ในเรื่องการรักษาศีลบางข้อก็ยังทำไม่ได้ซึ่งก้อต้องนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปปรับใช้ให้เกิดขึ้นจริง
ซึ่งถ้าเรารักษาศีล ไม่ไปทำชั่ว ก็จะเกิดผลดีแก่ตัวเราเองตามมาในภายหลัง"
ฟังต่อ

uttaradit_10
นายดำรงค์  โสภามาตรา

"ในการเข้ารับการอบรมในวันนี้ก็ได้ทราบถึงวิธีการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ถูกต้อง รวมถึงวิธีการใช้
คำเฉพาะในการค้นหาข้อมูลที่เราต้องการให้ได้ตรงตามเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้
ยังได้ทราบถึงการใช้อินเตอร์เน็ตแบบ SMART เมื่อเล่นแชทหรือการสื่อสารกับคนแปลกหน้า
บนโลกอินเตอร์เน็ต โดยรู้จักการใช้นามแฝงและการปกปิดข้อมูลส่วนตัวเพื่อป้องกันภัยอันตราย
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากคนแปลกหน้า" ฟังต่อ

uttaradit_09
น.ส.นิภาพร  ณ เชียงใหม่