CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จ.ร้อยเอ็ด

roiet_1  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ด แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  เมื่อวันศุกร์ที่ 3  ธันวาคม  2553  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 136 คนและอาจารย์ 12 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

roiet_8

"โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี รู้สึกดีที่มีคนมาช่วยการสอนศีลธรรม เพราะบางทีพระสอน เด็กบางคนอาจไม่รู้เรื่อง
ซึ่งจะโทษเด็กก็ไม่ได้ ส่วนในเรื่องการใช้ภาษา เด็กๆ อาจมีวิธีการพูดที่สั้นไม่คำนึงถึงหลักภาษาเนื่องด้วยเวลา
ของเด็กที่จำกัด ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่จะต้องสอน ให้รู้ว่าอะไรควรไม่ควร ภาษาเหล่านี้ควรใช้เมื่อไร ในเรื่อง
การใช้อินเตอร์เน็ต มันเป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก เราก็ส่งเสริมทั้งในโรงเรียนและสังคม ที่ใช้
อินเตอร์เน็ตในการค้นหา ในการสื่อสารต่างๆ ซึ่งอาจจะมีเด็กที่ใช้ในทางที่ลบ แต่ผมเชื่อว่ามีเด็กส่วนใหญ่จะใช้
อินเตอร์เน็ตไปในทางที่เป็นประโยชน์" ฟังต่อ 

ผอ.กัมพล  พื้นเสนภาพบรรยากาศกิจกรรม

roiet_2 roiet_3 roiet_4
roiet_5 roiet_6 roiet_7

"รู้สึกดีใจมาก ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี เหมาะสำหรับการที่เยาวชนรู้จักการรักษาศีลหรือที่เราได้เข้าโครงการนี้
ทำให้เรามีความรู้ความสามรถและมีความคิดที่แตกต่าง โครงการนี้ทำให้เราได้พัฒนาตัวเองและพัฒนาความคิดพัฒนา
การพูดบุคลิกภาพร่วมกับการรักษาศีลไปในตัวด้วย เหมาะสำหรับการที่เราจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน"
ฟังต่อ

roiet_9
นายวุฒิไกร  หงษ์สีดา

"รู้สึกดีใจมาก เป็นโครงการที่ดี และเป็นกิจกรรมที่ดีมาก และไม่เคยได้เข้าร่วม และยังไม่เคยรู้จักคำว่า SMART
และได้มารู้จักคำนี้ ซึ่งก็คือฉลาด บางคนก็ใช้ในทางที่ถูกต้อง แต่บางคนก็ใช้มันอย่างผิดพลาด ซึ่งมันเกิดขึ้นกับเรา
ขณะที่เราคิด เราพูดและเรากระทำ ถ้าวันนี้ เรามีอินเตอร์เน็ตใช้มากขึ้น ก็จะสามารถให้เราค้นหา ข้อมูลความรู้ได้มากขึ้น
ซึ่งอินเตอร์เน็ตมีทั้งดีและไม่ดี เราควรที่จะนำใช้ไปในทางที่ดี"
ฟังต่อ

roiet_10
น.ส.หนูกุล  สีลำโกน