CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จ.มหาสารคาม

maha_sarakham_1  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดมหาสารคาม แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม  เมื่อวันจันทร์ที่ 29  พฤศจิกายน 2553  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 255 คนและอาจารย์ 14 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

maha_sarakham_8

"จะทำยังไง ที่เราจะได้สอดแทรกความรู้อินเตอร์เน็ตและคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในหลักสูตร ซึ่งพยายามที่จะให้คุณครู
สอดแทรกเข้าไป โดยบรรจุเป็นหลักสูตรของสถานศึกษา สำหรับความคิดเห็นในการใช้ภาษาในอินเตอร์เน็ต ถ้าคิดๆ ไป
และทำใจให้สบายๆ หน่อย ก็พอทำใจได้ ไม่ถึงขั้นรุนแรงอะไรมากมาย สำหรับโรงเรียนที่มีความสนใจที่จะพัฒนา ทาง
โรงเรียนของเราก็ยินดีให้ความช่วยเหลือทั้งทางด้านบุคลากร และการให้คำปรึกษา"
ฟังต่อ 

รองผอ.สมบัติ เอื้อกิจภาพบรรยากาศกิจกรรม

maha_sarakham_2 maha_sarakham_3 maha_sarakham_4
maha_sarakham_5 maha_sarakham_6 maha_sarakham_7

"โครงการนี้น่าจะจัดขึ้นทุกปี เพราะว่าเราได้รับความรู้มาก เกี่ยวกับศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งในบางครั้ง อาจารย์ไม่ได้สอนลงลึก
และมีภาพประกอบถึงขนาดนี้ ก็คงจะนำเอาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในหลายๆ ด้าน เช่นการอยู่ในชีวิตประจำวัน การใช้ความคิด
และการมีเหตุผล ซึ่งทุกวันนี้ เทคโนโลยีก็ได้ก้าวหน้ามากขึ้น ผู้คนอาจจะหลงลืมสิ่งเก่าๆ ที่ดีๆ ไป"
ฟังต่อ

maha_sarakham_9
น.ส.ณัชลิดา โยธาธรณ์

"สำหรับวันนี้ ก็มีพี่ๆ เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต เช่นการค้นหาข้อมูล ซึ่งมันจะมีหลักการ และวิธีการ ที่พี่ๆ
เข้ามาแนะนำให้ซึ่งทางโรงเรียนยังไม่ได้มีการสอนให้กับตัวนักเรียนเอง นอกจากนี้ยังมีการสอนการใช้อินเตอร์เน็ตแบบ
SMART ในการแชทและการให้ข้อคิดก่อน การนัดเจอเพื่อนทางอินเตอร์เน็ต"
ฟังต่อ

maha_sarakham_10
น.ส.พัชรินทร์  แววบุตร