CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

sisaket_1  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดศรีสะเกษ แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนขุขันธ์  เมื่อวันจันทร์ที่ 29  พฤศจิกายน 2553  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 569 คนและอาจารย์ 10 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

sisaket_8

"ในส่วนของโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการ CSR Campus ปีที่ 3 รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดี เพราะในการเรียน การสอนปัจจุบัน
ก็รู้สึกว่าจะมุ่งเน้นแต่เรื่องวิชาการ โดยลืมไปว่าในลักษณะการทำงานเชิงวิชาการ เราต้องมีคุณธรรมสอดแทรกเข้าไปด้วย เพราะฉะนั้น
การที่โครงการนี้เข้ามา ก็จะเป็นการทำให้การใช้อินเตอร์เน็ตสามารถควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการ
เรียนการสอน ก็จะนำโครงการนี้ไปขยายผลต่อไป" ฟังต่อ 

รองผอ.ศุภชัย จันคราภาพบรรยากาศกิจกรรม

sisaket_2 sisaket_3 sisaket_4
sisaket_5 sisaket_6 sisaket_7

"รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งตอนแรกก่อนเข้ารับการอบรม เราก็รู้แค่เรื่องเบื้องต้นของศีล 5
แต่พอเข้ารับการอบรมก็ได้ทราบถึงขอบเขตของศีล และข้อละเว้น ซึ่งเราก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติตนให้ถูก
ให้ควร สำหรับคนเราในวันหนึ่งซึ่งมีแค่ 24 ชั่วโมง ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับเราบ้าง ก็อยากให้ทำความดี
กันเอาไว้เยอะๆ" ฟังต่อ
sisaket_9
น.ส.อนงค์นาฎ หนองสูง

"มีความรู้สึกที่ดีมากจากการเข้ารับการอบรม ซึ่งได้รับความรู้ในเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตแบบ SMART ซึ่งอธิบายถึง
การใช้อินเตอร์เน็ตในการศึกษาหาข้อมูล ที่ถูกต้องและปลอดภัย และในเรื่องของการใช้ภาษา สมัยนี้เด็กไทยใช้ภาษา
ที่ผิดๆ และวิบัติมากขึ้นทุกวัน อยากให้ทุกคนช่วยกันรักษาภาษาไทย"
ฟังต่อ

sisaket_10
นายศักดิ์สิทธิ์ มรรคสมาน