CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จ.หนองคาย

nongkhai_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดหนองคาย แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  เมื่อวันอังคารที่ 23  พฤศจิกายน 2553  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 166 คนและอาจารย์ 6 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

nongkhai_08

"ในเรื่องศีลธรรม เรื่องจิตสาธารณะ เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ซึ่งในโลกปัจจุบัน เราจะพบว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ค่อนข้างที่จะบกพร่อง
ในเรื่องดังกล่าว และสิ่งที่เป็นปัญหาอย่างยิ่งที่สุดในโรงเรียนก็คือเรื่องจิตสาธารณะ ซึ่งค่อนข้างจะแย่มากๆ ไม่ว่าจะเป็นตู้
โทรศัพท์ ห้องน้ำ ที่สาธารณะต่างๆ ก็มีการถูกทำลาย ส่วนในเรื่องอินเตอร์เน็ต ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะให้เด็กนักเรียนเรียนรู้
ในโลกกว้าง นอกจากนี้เรายังพยายามให้เด็กศึกษาในเรื่องการใช้งาน เพื่อให้สามารถนำกลับไปใช้ในชุมชน"
ฟังต่อ 

ผอ.นภดล  ผดุงศรีภาพบรรยากาศกิจกรรม

nongkhai_02 nongkhai_03 nongkhai_04
nongkhai_05 nongkhai_06 nongkhai_07

"การที่พวกพี่ๆ ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องศีลธรรม ในเรื่องการรักษาศีล 5 เป็นอย่างไร และสามารถนำไปปรับใช้ในการ
ดำเนินชีวิตได้ในโอกาสต่อๆ ไปในชีวิตของเรา ซึ่งในการรักษาศีลถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก คนที่ทำดีอยู่แล้ว ก็ทำดีต่อไป
ส่วนใครที่ยังไม่ได้ทำ ก็ให้หันกลับมาทำความดี อยากให้เพื่อนๆ รักษาศีล 5 ของตัวเองให้ดีๆ เพราะถ้าเราตั้งใจทำ มันก็ไม่ยาก
" ฟังต่อ 
nongkhai_09
นายศิริวัฒน์  ชัยภิบาล

"สำหรับอินเตอร์เน็ต ก็เป็นสิ่งที่มีความรู้ที่กว้างไกลเวลาเราใช้ค้นหาข้อมูล ซึ่งมันให้ทั้งโทษและคุณประโยชน์มากมาย
อยู่ที่ว่าเราจะเลือกสรรอย่างไร ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ ในเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตแบบ SMART ว่ามันเป็นยังไง
ซึ่งเป็นวิธีใช้งานที่สุดยอด ในเรื่องการใช้ภาษา เด็กไทยสมัยนี้ ใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องกันเยอะ ถ้าใช้กันแบบผิดๆ อย่างนี้
ต่อไปเรื่อยๆ กลัวว่าภาษาไทยที่ถูกต้องจะหายไป" ฟังต่อ

nongkhai_10
น.ส.อภิศร  วงศ์ละคร