CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนหนองหานวิทยา จ.อุดรธานี

udon_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดอุดรธานี แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนหนองหานวิทยา  เมื่อวันจันทร์ที่  22  พฤศจิกายน 2553  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 115 คนและอาจารย์ 7 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

udon_08

"เป็นที่ยอมรับกันโดยปริยายว่า ความรู้นั้นมีมากมายเหลือเกิน ดังนั้นนักเรียนจะต้องรับรู้ และเรียนรู้ วิธีการในการค้นหา
ข้อมูลในอินเตอร์เน็ต ส่วนเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่มากับระบบอินเตอร์เน็ต ถ้าเราปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับตัวเด็ก เชื่อว่า
นักเรียนน่าจะปกป้อง และคุ้มครองตัวเองได้ บางทีสื่อลามก อนาจาร หรือสิ่งไม่ถูกต้องที่คอยจะทำร้ายสังคมก็ยังโผล่มา
แต่การที่ไปปิดกั้น ว่าอย่าดูนะ อย่ามองนะ นั่นคือแรงยั่วยุ เพราะช่องรูยิ่งเล็กเท่าไหร่ ก็อยากเห็นฝั่งตรงข้ามมากขึ้นเท่านั้น
แต่การเปิดประตูให้ดูเลย ส่วนใหญ่เมื่อเห็นแล้วไม่อยากดู" ฟังต่อ 

รองผอ.เกียรติณรงค์  สุวรรณฤกษ์ภาพบรรยากาศกิจกรรม

udon_02 udon_03 udon_04
udon_05 udon_06 udon_07

"ได้รับความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ได้รู้ว่าสิ่งไหนควรทำหรือไม่ควรทำ ในการดำเนินชีวิตของเรา และการถือศีล
แต่ละข้อถือว่าเป็นสิ่งเตือนใจ ให้ตัวเราเอง สุดท้ายอยากฝากบอกเพื่อนๆ ว่า ควรที่จะเรียนให้จบก่อนที่จะมีแฟน
จะได้ไม่เป็นบ่อเกิดในการผิดศีลธรรม "ฟังต่อ
udon_09
ด.ช.มารุต  ปลื้มสุด

"สำหรับการใช้อินเตอร์เน็ตแบบถูกต้อง คือการไม่เล่นอินเตอร์เน็ตแบบไม่คิดให้ดีก่อน เพราะจะทำให้เกิดอันตรายขึ้น
แก่ตนเอง เช่นการไม่ให้ข้อมูลส่วนตัว แก่คนแปลกหน้าบนโลกอินเตอร์เน็ต ในเรื่องของการใช้อินเตอร์เน็ตแบบ SMART
คือ การใช้อินเตอร์เน็ตแบบมีหัวคิด ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ไม่นัดพบกับคนแปลกหน้าที่พูดคุยกันผ่านอินเตอร์เน็ตโดยเพียงลำพัง
" ฟังต่อ

udon_10
น.ส.กฤติยา  บูรณสรรค์