CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จ.พังงา

phangnga_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดพังงา แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  เมื่อวันอังคารที่  2 พฤศจิกายน 2553  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 146 คนและอาจารย์ 6 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

phangnga_08

"ลธรรมเป็นเรื่องที่ล้าสมัย แต่เมื่อเราเอามาประยุกต์ใช้กับระบบที่ทันสมัยก็ทำให้มันเกิดความน่าสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะทีมงาน
ที่นำเสนอกิจกรรมในวันนี้ ถือว่านำเสนอได้ในรูปแบบที่ดี สร้างความตื่นเต้นให้กับนักเรียน  ก็คิดว่าโครงการนี้น่าจะมีต่อไป และ
ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ ในปัจจุบันนี้ วัยรุ่นมักจะใช้ภาษาไม่ค่อยถูกในการแชทกัน  ซึ่งเราปรับปรุงได้ในส่วนนี้  และควรชี้แจง
สิ่งที่ถูกต้องให้วัยรุ่นทราบ ในเรื่องของอินเทอร์เน็ต ก็เห็นว่ามีประโยชน์มาก ทำให้เด็กค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้เร็วขึ้น
การเรียนก็จะทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น" ฟังต่อ 

รองผอ.วัฒนา จินดาพลภาพบรรยากาศกิจกรรม

phangnga_02 phangnga_03 phangnga_04
phangnga_05 phangnga_06 phangnga_07

"ศีลธรรมกับเยาวชนเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เพราะเยาวชนต้องทำตามศีลธรรม และในวันนี้เราก็ได้รับความรู้ว่า ตัวเราอยู่ในศีลอยู่แล้ว
แต่ว่าบางครั้งอาจมีการผิดศีลโดยที่เราไม่รู้ตัว พอมาในวันนี้ผมก็ได้รู้ว่าในปัจจุบันนี้ สิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูก บางครั้งมันก็ผิด ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่เราทำอยู่ ก็จะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้มาใช้ในชีวิตประจำวัน มาดำเนินชีวิตให้ดีขึ้น อยู่ในศีลธรรมที่ถูกต้อง การใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
ปัจจุบันนี้ เราไม่ได้อยู่คนเดียว เราต้องอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น และการมีศีลธรรมนี้ จะทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สุดท้าย
โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีครับ ถือว่าเป็นการนำศีลธรรมมาเผยแพร่ เพราะชุมชนที่ไม่ได้อยู่ใน กรุงเทพหรือ ปริมณฑล ก็จะได้รับ
สิ่งดีๆ ที่หาได้ยาก" ฟังต่อ
phangnga_09
นายอภิชัย  โกมลวานิช

"สำหรับความรู้ที่ได้รับในวันนี้ รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆ ทำให้เรารู้ว่าอินเตอร์เน็ตเราควรจะใช้อย่างไร ให้ถูกต้อง ถูกวิธี และดีต่อตนเอง
และปลอดภัยจากอันตรายที่มาจากอินเตอร์เน็ต การใช้อินเตอร์เน็ตแบบ SMART ก็คิดว่าคือทำให้เราใช้ได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี และได้สิ่งดีๆ
เข้ามา สำหรับการใช้ภาษาในการแชท ที่วัยรุ่นในสมัยนี้ใช้กันมันไม่ถูกต้อง ทำให้ภาษาไทยวิบัติไปหมดเลย อินเตอร์เน็ตถ้าเราใช้ได้อย่างถูกวิธี
มันก็จะให้อะไรกับเราได้เยอะ สิ่งที่อยากแนะนำเพื่อนๆ ก็คือ อยากจะให้เพื่อนๆ ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้อง "
ฟังต่อ

phangnga_10
ด.ญ.ศมนวรรณ   พูลศิริ