CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนทับสะแกวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์

prachuap_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนทับสะแกวิทยา  เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 61  คนและอาจารย์ 2 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

prachuap_10

"รู้สึกเป็นเกียรติที่โรงเรียนได้รับโอกาสให้เข้ามารับความรู้  และคิดว่าในการให้ความรู้ครั้งนี้ ทางเราก็คิดว่านักเรียนคงจะไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และในการเรียนการสอน โดยเฉพาะนักเรียนกับครูอาจารย์นั้น เราเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
ซึ่งจะเน้นหนักไปในด้านไอที ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ จะนำไปใช้ประโยชน์ได้มาก"
ฟังต่อ 

ผอ.คำรณ  ห้วยหงษ์ทองภาพบรรยากาศกิจกรรม

prachuap_02 prachuap_03 prachuap_04
prachuap_05 prachuap_06 prachuap_07

"รู้สึกดีใจมาก เพราะมันเป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนควรรู้  ให้นักเรียนทุกคนเรียนรู้เพิ่มเติมและได้นำไปปฏิบัติจริง
ในการอบรมที่เอาพี่ ม.6 มา ก็สามารถนำไปเผยแพร่ให้น้องๆ ต่อได้ด้วย ตอนนี้ก็ไกล้จะเข้ามหาวิทยาลัย ก็อยาก
เอาไปใช้ด้วยในสังคม ให้อยู่อย่างมีความสุข"
ฟังต่อ

prachuap_08
น.ส.อภิรดี  ปานนิล

"เป็นสิ่งที่ดีนะคะ จากที่ได้เรียนรู้มา คำว่า Smart ในแต่ละตัวมีความหมาย อย่างเช่น S ก็คือ
ให้เราคิดพิจารณาก่อนว่าในสิ่งที่เราจะโพสหรือว่าจะคอมเมนท์อะไรในโลกอินเตอร์เน็ต เราต้องคิด
พิจารณาไตร่ตรองก่อน ว่าเราจะใช้ไปในด้านไหนให้พอเหมาะ คือบางอย่างที่เราโพสไปแล้ว เราไม่
สารมารถจะไปแก้ไขในส่วนนั้นได้" ฟังต่อ

prachuap_09
น.ส.วรรณธกานต์  ดำรงบูรณะกุลชัย