CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จ.สุพรรณบุรี

suphanburi_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี แคท ดีแทคร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 240  คนและอาจารย์ 14 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

suphanburi_10 "เดิมทีผมก็ไม่ทราบนะครับว่า ในการอบรมครั้งนี้ จะมีการสอดแทรก ในเรื่องคุณธรรมศีลธรรมขึ้นมา ก็ตรงกับเป้าหมาย
ของทางโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนของเราขณะนี้ พยายามที่จะอบรมนักเรียน ดูแลนักเรียนที่มีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
ยาเสพติดก็ดี เรื่องชู้สาวก็ดี หรือเรื่องความประพฤติที่ออกนอกลู่นอกทาง ก็พยายามที่จะหาหนังสือ หาเอกสารต่างๆ มา
สอนเด็กเป็นช่วงๆ อยู่แล้ว" ฟังต่อ 
ผอ.เกรียงศักดิ์  เขาแก้วภาพบรรยากาศกิจกรรม

suphanburi_02 suphanburi_03 suphanburi_04
suphanburi_05 suphanburi_06 suphanburi_07

"ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม และได้เข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับศีลธรรม ในบางครั้งอาจจะยังไม่เคยรู้ แต่พอพวกพี่ๆ ได้มาบรรยาย
ทำให้พวกหนูได้เข้าใจมากขึ้น เกี่ยวกับศีล 5 ข้อนะคะ ก็คือศีลธรรมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและบอกต่อเพื่อนๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วม
การอบรมเกี่ยวกับศีล 5 ข้อ ที่พวกพี่ๆ ได้มาอธิบายและให้พวกหนูได้ทำความเข้าใจ"
ฟังต่อ
suphanburi_09
น.ส.ปัญญาพร  แสงมาด

"โปรแกรมที่ได้มาอบรมในวันนี้ ผมรู้สึกดีมากเลยครับ เพราะจะได้ไปปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างเช่นการใช้อินเตอร์เน็ต
การใช้กูเกิ้ล การเข้าเว็ปต่างๆ เพื่อรับข่าวสาร ทำให้ผมได้รับความรู้ในวันนี้มากขึ้น สำหรับคำว่า Smart เป็นส่วนต่างๆที่ใช้เชื่อมต่อกับ
เพื่อนๆ หรือสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ฟังต่อ

suphanburi_08
นายสุทธิฤทธิ์  โมเครือ