CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร

chumphon_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดชุมพร แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนศรียาภัย  เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 65  คนและอาจารย์ 7 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

chumphon_10

"โครงการนี้ผมคิดว่ามันเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กได้มีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับนักเรียน เรื่องการอบรม
ที่เรารับมาตรงนี้ เราจะไปขยายผลยังไง เราจะทำตัวให้เป็นคนดีได้ยังไง ในเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตดีตรงไหน ไม่ดีตรงไหน เพราะว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีประโยชน์ - มีโทษ" ฟังต่อ 

ผอ.ธรรมนิจ  ชอุ่มผลภาพบรรยากาศกิจกรรม

chumphon_02 chumphon_03 chumphon_04
chumphon_05 chumphon_06 chumphon_07

"ผมก็ได้อบรมมาหลายค่าย แต่ค่ายนี้มีการอบรมที่แปลกมาก คือได้นำเรื่องศีลและศาสนามาเผยแพร่ เป็นเรื่องที่แปลกใหม่เหมือนกัน
ส่วนเรื่องความรู้นั้น ช่วงเวลาสั้นๆ คงจะได้ไม่มาก คือความรู้เรื่องศีล มันอยู่ในบทเรียนอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ผมประทับใจอยู่อย่างหนึ่งคือ
การวิเคราะห์การกระทำ ตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมประทับใจมาก เพราะผมไม่ได้รับในห้องเรียน"
ฟังต่อ
chumphon_08
นายวีรวิทย์  สวนกำจัด

"การใช้ความรู้ทางอินเตอร์เน็ต ก็เป็นสิ่งที่ดี วันนี้ที่มาพูดอธิบายเรื่องอินเตอร์เน็ต ว่ามันเป็นยังไง ใช้ยังไงให้ถูกวิธี ใช้ในสิ่งที่ดีหาความรู้
ไม่ไปละเมิดสิทธิคนอื่นที่เป็นความลับของเค้า ในเรื่องการใช้ภาษา ผมอยากจะฝากเด็กไทยนะครับว่า ควรใช้ภาษาที่ถูกต้อง"
ฟังต่อ

chumphon_09
นายศุรสิทธิ์  ศิริสังข์