CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนสาครพิทยาคม จ.ชัยนาท

chainat_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดชัยนาท แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนสาครพิทยาคม  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 533  คนและอาจารย์ 21 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

chainat_08 "ในส่วนของศีลธรรม ผมมองว่าศีลธรรมของทุกศาสนา น่าจะเป็นตัวนำการดำเนินชีวิตของเด็ก ก่อนที่จะไปประกอบอาชีพอื่น 
ระหว่างเรียน ถ้าเด็กเหล่านี้ได้รับทราบ ได้ซึมซับ ได้รับวิถีแห่งศาสนา ถ้าเด็กได้มีวัฒนธรรม ได้ซึมซับอะไรเหล่านี้ไป แล้วเขา
ไปประกอบอาชีพไม่ว่าอะไร เขาก็จะประสบความสำเร็จ" ฟังต่อ 
ผอ.นพดล แดงสง่าภาพบรรยากาศกิจกรรม

chainat_02 chainat_03 chainat_04
chainat_05 chainat_06 chainat_07

"รู้สึกดี สนุกมาก และได้รับความรู้เยอะมาก และพี่ๆ ทุกคนให้ความร่วมมือกับน้องๆ ดีมาก ได้รู้จักการรักษาศีล รู้จักว่าศีล 5
มีอะไรบ้าง ได้รู้จักข้อกฎเกณฑ์ ของศีลข้อนั้นๆ ว่าถ้าทำผิดไม่ถึง 5 ข้อ เราก็จะไม่ผิดศีล"
 ฟังต่อ
chainat_09
น.ส.รัตนาภรณ์ อินทร์หอม
"ได้รู้มากกว่าที่คิดไว้ คิดว่าพี่เค้าให้ใช้ Internet แล้ว คิดว่าคงจะสอน Internet ไม่คิดว่าจะเอาเรื่องศีลธรรมมาเข้าร่วม
คือว่าบูรณาการได้ดีค่ะ คือสอนได้ทั้งในชีวิตและการ Internet เข้าร่วมกับศีลธรรม รู้สึกดีค่ะที่เห็นว่าควรปลูกฝังศีลธรรม
ให้กับเด็ก" ฟังต่อ
chainat_10
น.ส ลัดดาวรรณ ฝ่ายค้า