CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนสระแก้ว จ.สระแก้ว

sakaeo_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดสระแก้ว แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนสระแก้ว  เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 144  คนและอาจารย์ 8 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

sakaeo_08

"การพัฒนาบุคลากร พัฒนาคน เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประเทศชาติของเราเจริญก้าวหน้าไปสู่ระดับสากล เทียบเคียงกับต่างประเทศได้
ก็เนื่องจากบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญ การใช้ Internet ในปัจจุบันเป็นสื่อที่เร็วมาก และทั่วโลกสามารถใช้ศึกษาได้รวดเร็วมาก
การที่จะใช้ภาษาวิบัติ นี่เกิดจากการที่เด็กไปแชทหรือไปพิมพ์หนังสือเร็วๆ เพื่อทำให้มันเร็วที่สุด แต่เด็กเค้าอาจจะไม่รู้ว่า
การใช้ภาษานั้นอาจจะผิดพลาด  ภาษาไทยเราก็จะผิดเพี้ยนไปในโอกาสหน้า"
ฟังต่อ 

รองผอ.มานะ ล่าโสตร์ภาพบรรยากาศกิจกรรม

sakaeo_02 sakaeo_03 sakaeo_04
sakaeo_05 sakaeo_06 sakaeo_07

"รู้สึกดีใจ ที่พวกพี่ๆ มาให้ความรู้ในเรื่องศีลธรรม เพราะในช่วงวัยนี้ เป็นช่วงที่เปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น อาจจะทำให้เด็กนอกลู่นอกทางไปบ้าง
แต่ในวันนี้พวกพี่ๆ มาให้ความรู้ในเรื่องศีลธรรม ทำให้พวกผมที่เป็นเยาวชนส่วนหนึ่ง ได้เรียนรู้ว่า ผิดศีลข้อนี้ เราไม่ควรจะทำมัน และเราควร
จะรักษามันยังไง"  ฟังต่อ
sakaeo_09
นายจิระวัฒน์ รัตนะวงศ์ศิริ
"พวกผมนะครับ ที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ ที่ต้องใช้ Internet เข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจำวัน มันจะช่วยให้เราใช้งานได้อย่างถูกต้อง
ถูกประเด็น ไม่นอกลู่นอกทาง อะไรหลายๆ อย่าง ที่เราไม่รู้ พวกพี่ๆ ก็ได้นำมาให้พวกเราได้ทราบ และก็ทำให้พวกเราได้ใช้ Internet
อย่างมีคุณค่ามากขึ้น" ฟังต่อ
sakaeo_10
นายฉัตรชัยวัฒน์ ถาวร