CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี

lopburi_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดลพบุรี แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2553 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 164  คนและอาจารย์ 7 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

lopburi_08 ปัจจุบันนี่ ผมเชื่อว่า มีความเชื่อมโยงกันมาก เพราะถ้าเกิดเอาศีล ตัวนี้มาจับรวมกับการใช้ Internet จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ผมเชื่อว่า Internet สามารถใช้เรียนรู้ได้รวดเร็วและกว้างมาก ถ้าเกิดในชุมชนใช้ Internet จะทำให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุคปัจจบัน ฟังต่อ 
รองผอ.ธีรพงศ์  ศรีประเสริฐ
ภาพบรรยากาศกิจกรรม

lopburi_02 lopburi_03 lopburi_04
lopburi_05 lopburi_06 lopburi_07

"ตอนแรกที่เข้าโครงการนี้ ก็เหมือนว่าต้องไปนั่งฟัง พวกมีความรู้เค้านั่งชี้ Power point แต่พอมาจริงๆ ก็รู้สึกสนุก
พี่ๆ ใจดี ในเรื่องศีล 5 เคยเรียนมาก่อนแต่พอมาเข้าร่วมโครงการนี้ ศีล 5 มีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกมาก"
ฟังต่อ
lopburi_09
นายนราวิชญ์ ตาคำ
"การใช้ Internet แบบ Smart ก็คือ การใช้ Internet อย่างอิสระ แต่ว่าก็ไม่เกินขอบเขต ใช้ให้ถูกต้องและก็ไม่ไป
มั่วสุมกับมันมากเกินไป  สำหรับในเรื่องภาษา อย่างเช่นพวกภาษาต่างประเทศที่เข้ามา ถ้ามันไม่มีคำในภาษาไทยก็สามารถ
ใช้คำทับศัพท์ได้ ถ้าบางคำที่ใช้แล้วภาษาไทยวิบัติ ก็ไม่ควรจะใช้"
ฟังต่อ
lopburi_10
น.ส.สุธิดา เจริญศักดิ์