CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จ.นครนายก

nakhonnayok_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดนครนายก แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนนครนายกวิทยาคม เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2553 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 164  คนและอาจารย์ 7 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

nakhonnayok_08 "โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ที่ทำให้เด็กได้เห็นแนวทางในการทำซีเอสอาร์มากยิ่งขึ้น สำหรับในเรื่องศีลธรรม ปัจจุบันเด็กส่วนหนึ่ง
อยู่ในสภาพที่ล่อแหลม แต่ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในระบบดี  อาจจะเป็นเพราะวัยของเค้าที่ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่น พอมีปัญหา บางทีเค้าก็แก้
ปัญหากันเองได้ แต่ในส่วนปัญหาที่เค้าแก้ไม่ได้ ก็จะลงมาถึงครู" ฟังต่อ 
ผอ.สมนึก เกตุไทยภาพบรรยากาศกิจกรรม

nakhonnayok_02 nakhonnayok_03 nakhonnayok_04
nakhonnayok_05 nakhonnayok_06 nakhonnayok_07

"ได้ความรู้เกี่ยวกับศีลธรรมทั้ง 5 ข้อ ให้รู้ว่าสิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด โดยทั้ง 5 ข้อนี้ มีทั้งปฏิบัติได้และไม่ได้
ส่วนศิลข้อที่ทำได้ คือ ห้ามดื่มสุรา ห้ามลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ส่วนอีก 2 ข้อ มันก้ต้องมีเกิดขึ้นบ้างคะ"
ฟังต่อ

nakhonnayok_09
ด.ญ.พิมพ์ชนก พลเยี่ยม
"โครงการนี้ ทำให้เราสามารถใช้ Internet และรู้หลักในการใช้งานได้เพิ่มขึ้น ในเรื่องการใช้ภาษา เราเป็นคนไทย
เราควรจะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ในส่วนของการใช้ Internet ในระดับนักเรียนก็ใช้ค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติม
ใช้ทำรายงาน โครงงาน ต่างๆ" ฟังต่อ

nakhonnayok_10
น.ส.อภิสา ศรีเงิน