CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนสุธีวิทยา จ.สระบุรี

saraburi_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดสระบุรี แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนสุธีวิทยา เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2553 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 90  คนและอาจารย์ 19 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

saraburi_08 "การเข้าร่วมโครงการซีเอสอาร์ครั้งนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนมากครับ การนำเสนอของวิทยากร ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก
เยาวชนให้ความสนใจดี ดูจากสีหน้าการแสดงออก และการเข้าร่วมกิจกรรมของเด็ก มั่นใจว่าเด็กเหล่านี้ต้องเข้าใจในศีลธรรมได้ลึกซึ้งขึ้น"
ฟังต่อ 
ว่าที่รต.มนัส  พลายชุ่มภาพบรรยากาศกิจกรรม

saraburi_02 saraburi_03 saraburi_04
saraburi_05 saraburi_06 saraburi_07

"มีความรู้สึกดี ที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรม ก็จะนำไปเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตแบบมีศีลธรรมครับ"
 ฟังต่อ

saraburi_09
ด.ช.ภูวไนย แย้มกลิ่น
"เป็นโอกาสที่ดี ที่ได้มาเข้าร่วมโครงการนี้ เหมือนได้เป็นการเพิ่มความรู้ ให้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น เช่น วิธีในการค้นหาข้อมูล
ว่าเราควรจะใช้คำไหนและค้นหาข้อมูลอย่างไร ทำให้คันหาข้อมูลได้เร็วขึ้น และในส่วนของการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสมาร์ท
เป็นแนวทางที่ดี ที่จะช่วยในการป้องกันและหลีกเลี่ยง" ฟังต่อ

saraburi_10
น.ส.สุพิชญา อากาศสุภา