CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" จ.พระนครศรีอยุธยา

ayutthaya_01 

 กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดปทุมธานี แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 104 คนและอาจารย์ 14 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

ayutthaya_08

"ดีใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ กับ CAT Dtac ผมว่าเรื่องที่มาอบรมเป็นเรื่องที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของเรา คือให้นักเรียนเป็นคนดี
 เรื่องศีลสำคัญมากๆ เลย สังคมเรากำลังต้องการเรื่องนี้ คือการสร้างคนดี เป็นเรื่องที่ต้องรีบทำ ทำคู่กันไปกับความเจริญ เป็นเรื่องจำเป็น
มากแต่ถ้าไม่สอนเรื่องศีล ก็เจริญแค่ด้านวัตถุ  ถ้าเราไม่มีศีลธรรมก็จะมีแต่ความเห็นแก่ตัว ในความรู้สึกผมเรื่องศีลธรรมกับความเจริญ
ด้านไอที เป็นเรื่องทีดีมากๆ" ฟังต่อ 

อ.พิษณุ คงรุ่งเรืองภาพบรรยากาศกิจกรรม
ayutthaya_02 ayutthaya_03 ayutthaya_04
ayutthaya_05 ayutthaya_06 ayutthaya_07

"ในเรื่องศีลธรรมนั้นควบคู่กับคนทุกวัย แต่วัยของหนูเป็นช่วงสำคัญที่สุด ติดเพื่อน ติดเทคโนโลยีทุกอย่าง ก็ต้องเน้นกับวัยรุ่น
เป็นพิเศษ ควรวิเคราะห์ให้ดีสิ่งไหนควรไม่ควรทำ เพราะถ้าผิดพลาดแล้วจะแก้ไขมันยากค่ะ"  ฟังต่อ
ayutthaya_09
น.ส.ดุจดาว เจริญผล
"สนุกมาก โดยเฉพาะช่วง internet ได้ความรู้มากขึ้นกว่าที่มีอยู่ เราสามารถนำเรื่อง Smart มาปรับใช้ได้เลย ไม่ไปใช้ในทางที่ผิด
ที่รู้ก่อนหน้านี้ Smart คือ เท่ หล่อ แต่พอมารู้จริงๆ มันต่างกันมากเลย อยากบอกน้องๆ ว่าการใช้ Internet มีทั้งข้อดีทั้งข้อเสีย
ก็อยากให้ฉุกคิดซักนิดหนึ่ง ก่อนจะทำอะไรลงไปครับ" ฟังต่อ


ayutthaya_10
นายกฤษดา กิจโศกดี