CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา จ.สมุทรปราการ

samutprakan_01 

    
กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดสมุทรปราการ แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2553 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 106  คนและอาจารย์ 12 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

samutprakan_08

"โครงการ CSR ที่เข้ามาอบรมนั้นเป็นสิ่งที่ดี และได้รับความรู้ ทำให้นักเรียนมีความรู้มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้สังคม
ยั่งยืนหน้าอยู่ ทำให้นักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมได้ และการนำศีลธรรมเข้ามาดีมากเลย ปกติเรื่องนี้เด็กจะเบื่อมาก แต่ทางทีมงาน
สถาบันไทยพัฒน์ได้นำเรื่องนี้มาสร้างความสนุกสนาน  เป็นเรื่องที่นำไปพัฒนาสังคมได้ดี  และในส่วนของการใช้ internet 
อยากให้นักเรียนใช้ internet และภาษา ให้ถูกต้อง" ฟังต่อ 

อ.บังคม ป้องประสิทธิ์
ภาพบรรยากาศกิจกรรม

samutprakan_02 samutprakan_03 samutprakan_04
samutprakan_05 samutprakan_06 samutprakan_07

"สำหรับศีลธรรมของคนเรา ถ้ามีความคิดที่ดี เราก็จะปฏิบัติตัวดีครับ เราสามารถนำหลักธรรมไปใช้ได้ในทุกๆ ด้าน
ศีลในข้อ 5 นี่ไม่สมควรอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน สำหรับการเข้าไปยุ่งกับสิ่งเสพติด ถ้าเราขาดคุณธรรม จริยธรรม
พอโตมาก็จะปฏิบัติตัวไม่ดี แต่คนที่ดีก็สามารถไปเผยแพร่ต่อไปได้"
ฟังต่อ
samutprakan_09
นายวัชรพล กิจเจริญ
"ก็ได้ความรู้เพิ่มมากเลย ก่อนหน้านี้เวลาจะหาข้อมูลอะไร กว่าจะ search ได้มันยาก แต่วันนี้พี่ๆ มาบอกเคล็ดลับวิธีก็ทำให้
หาได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้นค่ะ คำว่า Smart ที่เรียนมาก็เข้าใจว่า เท่ ดูดี แต่วันนี้ได้รู้ว่าจริงๆ แล้ว มันมีความหมายในแต่ละตัวอีกที
สำหรับ Smart Internet คือการใช้อย่างระมัดระวังไม่เข้าไปใช้ในเรื่องไม่ดีและควรปรึกษาพ่อแม่ ก็อยากให้ทุกคนนำหลัก
Smart ไปใช้ เพราะจะเป็นการป้องกันอันตรายกับผู้ใช้ได้ และใช้อย่างถูกต้อง"
ฟังต่อ
samutprakan_10
น.ส.ศุภกานต์ อุทัยรัตน์