1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ปัตตานี


      สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ มาถึงจังหวัดนี้อ่านดูแล้วอาจจะคิดว่า โห...สถาบันไทยพัฒน์ช่างกล้าที่จะส่งทีมงานลงไปยัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ทำประกันชีวิตรึป่าว อาจจะคิดว่าไปเอากำลังใจมาจากไหนหรือโดนสะกดจิตมา ลองคิดดูครับว่าต้องไปเสี่ยงกับภัยอันตรายขนาดไหน อิๆๆ จริงแล้ว ทั้งทีมอาจารย์ฌานสิทธิ์และอาจารย์วุฒิพงศ์ ไม่มีทีมไหนลงไปหรอกครับ เรามีทีมพิเศษอีกหนึ่งทีมที่ลงไปให้ความรู้กับจังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ต้องขอขอบพระคุณจากใจจริงๆ ทีกรุณาเสียละแทนพวกกระผม อย่างไรก็ตามเราก็ได้ละเอียดทุกๆ กิจกรรมมาอย่างครับถ้วน เพื่อที่จะมาให้ทุกๆ ท่าน ได้อ่านและติดตามกันครับ
หน้าที่พลเมือง ของชาวปัตตานีนั้นเป็นผู้มีความพากเพียรแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพโดยชอบธรรมซะส่วนใหญ่ ทุกคนต้องเรียนหนังสือหรือไม่ก็เรียนรู้จากประสบการณ์ที่พบเห็นจริง เพื่อความอยู่รอด อยู่ดี กินดี ความสะดวกสบาย ความมั่นคงของชีวิต ไม่สร้างความเดือดร้อนให้สังคม ประกอบอาชีพสุจริต ทำธุรกิจที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ดำเนินกิจการให้ดีที่สุด ให้มีประสิทธิภาพ มีความสำเร็จ มีความเที่ยงธรรม ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอนาคต ผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็จะได้ทำงานกันอย่างเที่ยงธรรม ในส่วนของความเป็นพลเมืองบรรษัท ชาวปัตตานีอยากให้องค์กรธุรกิจได้เปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส และไม่ดำเนินกิจการที่สร้างความเสียหายต่อส่วนรวม

     ในส่วนของกิจกรรม CSR เชิงระบบ ท่านแรกอยากให้เพิ่มความเชื่อถือได้ในการดำเนิน CSR ขององค์กร ให้การอบรมเพื่อพัฒนาการทำงาน เพื่อเพิ่มเกี่ยวกับการดำเนินงาน ประสิทธิภาพในการทำงาน พนักงานจะได้มีความเชื่อมั่นในองค์กร ท่านที่สองก็ได้เลือกในหัวข้อเดียวกัน อยากให้องค์กรดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ทำให้สังคมเชื่อถือได้ มีการลงพื้นที่เพื่อการเข้าใจถึง CSR อย่างลึกซึ้ง มีการร่วมกิจกรรมกับประชาชนทั่วไป ประชาชนและสังคมมีความเข้าใจ เชื่อถือในตัวองค์กรมากขึ้น และประชาชนก็จะได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์...อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

    

   
   

 

ผู้ก่อตั้งโครงการ   


                                            

ผู้บริหารโครงการ