1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDF พิมพ์

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู

อาจารย์ชนากานต์ วงษ์นอก จากวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม CSR Campus ปี 2 พร้อมรับมอบหนังสือ CSR 4 ภาค รวมทั้งได้กรุณาแสดงทัศนะต่อเนื้อหาหน้าที่พลเมืองและ Corporate Citizenship ดังนี้

"ได้ข้อมูลใหม่ แต่ที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องใกล้ตัวสามารถนำมาใช้ได้ ไม่ต้องมองกว้างมากมองแค่ระดับตัวเราก็เป็น CSR ได้แล้ว คิดว่าดีที่มาจัดที่นี่ ก็เป็นการเปิดโลกทัศน์ และก็ได้องค์ความรู้ใหม่ๆซึ่งอาจมองข้ามไป สามารถนำความรู้ไปใช้กับเยาวชนได้ จริงๆหน้าที่พลเมืองสามารถนำมาเกี่ยวโยงกับการศึกษาได้ เป็นประโยชน์หลายด้านทั้งตัวเด็กเอง หน่วยงานและสังคม ทั้งยังสามารถขยายผลไปถึงระดับประเทศได้" ฟังต่อ

อ.ชนากานต์ วงษ์นอก 
 
 

ผู้ก่อตั้งโครงการ   


                                            

ผู้บริหารโครงการ