1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDF พิมพ์

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

อาจารย์เพ็ญนภา วรรณแก้ว จากวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม CSR Campus ปี 2 พร้อมรับมอบหนังสือ CSR 4 ภาค รวมทั้งได้กรุณาแสดงทัศนะต่อเนื้อหาหน้าที่พลเมืองและ Corporate Citizenship ดังนี้

"วันนี้ได้รู้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเยอะเกี่ยวกับเรื่อง CSR ซึ่งในสมัยที่เรียนอยู่จะเข้าใจ CSR ในแง่ของบัญชีนั่นก็คือเรื่องมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยข้อมูล ซึ่งวันนี้ได้รู้แล้วว่า CSR วันนี้องค์กรนำไปใช้เพื่อตอบแทนชุมชนอีกด้วย และส่วนของพลเมืองบรรษัทต้องมีการเผยแพร่ได้อย่างแน่นอน โดยอยากเน้นด้านความซื่อสัตย์ เพราะหากมีความซื่อสัตย์ก็จะไม่เกิดการเอารัดเอาเปรียบกัน และประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรือง" ฟังต่อ

อ.เพ็ญนภา วรรณแก้ว
 

 

ผู้ก่อตั้งโครงการ   


                                            

ผู้บริหารโครงการ