1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDF พิมพ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

อาจารย์เฉลิมชัย สมรูป คณะวิทยาการจัดการ เอกการตลาด จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม CSR Campus ปี 2 พร้อมรับมอบหนังสือ CSR 4 ภาค รวมทั้งได้กรุณาแสดงทัศนะต่อเนื้อหาหน้าที่พลเมืองและ Corporate Citizenship ดังนี้

"เคยได้รับการอบรมเรื่อง CSR จากหลายที่ ทั้งจากอาจารย์พิพัฒน์เองก็หลายครั้ง รู้สึกดีใจที่ได้มาจัดให้กับที่นี่ครับ ในวันนี้ได้แนวความคิดในส่วนภูมิภาคที่มีความหลากหลายไปเป็นข้อมูลเพื่อต่อยอด ได้รู้เกี่ยวกับ Creative CSR และก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองด้วย ปัจจุบันเรามีแต่คุยเรื่องสิทธิ์ แต่ไม่รู้เกี่ยวกับหน้าที่ ผมสามารถนำเรื่องหน้าที่พลเมืองไปแทรกในบทเรียน สอนได้เลย" ฟังต่อ  

อ.เฉลิมชัย สมรูป
 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

อาจารย์เพ็ญศรี วงศ์อิทธิกุล จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี  ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม CSR Campus ปี 2 พร้อมรับมอบหนังสือ CSR 4 ภาค รวมทั้งได้กรุณาแสดงทัศนะต่อเนื้อหาหน้าที่พลเมืองและ Corporate Citizenship ดังนี้

"ได้ความรู้มากค่ะ ตอนแรกก็ไม่รู้เลยว่า CSR คืออะไร แต่พอได้มาร่วมกิจกรรม ก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีมาก ที่มาจัดให้กับจังหวัดของเรา และอยากให้จัดทุกปี เพราะในแต่ละปี จะมีเด็กที่จบออกไปและเปลี่ยนเข้ามาใหม่เรื่อยๆ ความรู้ตรงนี้จะทำให้นักศึกษานำไปสร้างสรรค์สังคม ทุกวันนี้เราสอนเด็กให้มีจิตอาสา และต้องทำยังไงกับตนเอง เมื่อพวกเขาได้มีโอกาสเข้ามารับรู้ตรงนี้ ก็ถือว่าได้มีส่วนร่วมกันสร้างคนดีให้เกิดขึ้น เชื่อว่าเด็กๆ จะได้ตระหนักและออกมาช่วยสังคมได้เยอะทีเดียว” ฟังต่อ

อ.เพ็ญศรี วงศ์อิทธิกุล
 
 

ผู้ก่อตั้งโครงการ   


                                            

ผู้บริหารโครงการ