1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDF พิมพ์

โรงเรียนเทคโนโลยีละโว้

คุณพรทิพย์ โพธิ์บัว หัวหน้าฝ่ายธุรการบัญชีและการเงิน โรงเรียนเทคโนโลยีละโว้ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม CSR Campus ปี 2 พร้อมรับมอบหนังสือ CSR 4 ภาค รวมทั้งได้กรุณาแสดงทัศนะต่อเนื้อหาหน้าที่พลเมืองและ Corporate Citizenship ดังนี้

"ได้มารู้ว่า CSR ที่แท้จริงคืออะไรและคิดว่าเป็นประโยชนอย่างมาก คิดว่าจะให้บุคลากร ในโรงเรียนรวมทั้งนักศึกษาได้เข้ารับการอบรมด้วยจะไม่เป็นประโยชน์เฉพาะตัวเราอย่างเดียวจะครอบคุมถึงสังคมและบ้านเมืองของเราด้วย คิดว่าการที่มี CSR สู่ภูมิภาคนั้นดีมาก ยังสนใจอยากจะติดต่อให้เข้าไปให้ความรู้ในสถาบันด้วย ตอนแรกคิดจะไปเชิญครูที่เชี่ยวชาญทางสังคมมาสอน แต่เผอิญท่านได้ติดภาระกิจ คิดว่าที่มาอบรมวันนี้ จะเอาความรู้ไปเผยแพร่แม้จะไม่เทียบเท่าท่านวิทยากร แต่จะพยายามแทรกเข้าไปในระหว่างประชุมเพราะทางเราได้มีการประชุมกันทุกเดือน " ฟังต่อ

คุณพรทิพย์ โพธิ์บัว
 

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

อาจารย์ สายใจ ประพฤติดีพร้อม อาจารย์พิเศษ โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม CSR Campus ปี 2 พร้อมรับมอบหนังสือ CSR 4 ภาค รวมทั้งได้กรุณาแสดงทัศนะต่อเนื้อหาหน้าที่พลเมืองและ Corporate Citizenship ดังนี้

"ย้อนหลังไปปีที่แล้วได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์และปีนี้ก็เช่นกัน ปีนี้ได้ความรู้ชัดเจนมากขึ้นว่า CSR มีความสำคัญทั้งในทางธุรกิจ ภาครัฐ และการศึกษาด้วย เป็นประโยชน์มากที่มีการจัดกิจกรรมนี้เป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์ให้มีความรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและเพาะหว่านให้กับคนข้างเคียงได้ ทำให้สังคมเรามีเมล็ดพันธุ์ CSR มากขึ้นสังคมจะน่าอยู่ขึ้น อยากจะให้แทรกวิชาหน้าที่พลเมืองเข้าไปในหลักสูตรการศึกษาทุกสถาบันหรือแม้แต่อุดมศึกษาก็เช่นเดียวกัน เราจะปลูกฝังลูกศิษย์และเยาวชนของเราได้” ฟังต่อ

อ.สายใจ ประพฤติดีพร้อม
 
 

ผู้ก่อตั้งโครงการ   


                                            

ผู้บริหารโครงการ