1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สมุทรสงคราม


     วันนี้ก่อนที่จะตื่นก็รู้สึก....นอนเพียงพอมากเลยครับ...เพราะว่าตอนที่เราเริ่มนอนก็ประมาณ 22.00 น.แหมช่างเป็นการนอนที่เต็มที่จริง ๆ พอเริ่มสักประมาณตีห้าผมก็เริ่มกระสับกระส่ายเหมือนคนนอนพอแล้วอยากตื่น แต่ร่างกายก็ไม่ยอมฟังจิตใจยังพยายามเนียนหลับต่อไปเรื่อย ๆ จนเสียงนาฬิกาปลุกดังพร้อมการมาเยือนของแสงแดดยามเช้า และเวลาอันเหมาะสมที่เวลา 6.10 น.พอหันมามองที่พี่บอยก็เห็นทั้งร่างกายและจิตใจยังหลับสนิท(สนม)กันดีอยู่ สักพักผมก็เริ่มทำธุระส่วนตัวจนเสร็จเรียบร้อย ตอนนี้เราก็พร้อมออกไปทานอาหารเช้ากับพี่บอยแล้วครับ

     วันนี้สถานที่เราทานอาหารเช้าช่างบรรยากาศดีมากๆๆๆๆๆ ทีแรกมองไปนึกว่าเรานั่งทานอาหารเช้าท่ามกลางทะเลครับ แต่ที่ไหนได้มันเป็นบ่อครับ แค่ตัวบ่อก็มีขนาดพื้นที่ประมาณ 100 ไร่แล้วครับ มันช่างกว้างมากมายนัก พอลองถามพี่พนักงานว่ามีบ่อขนาดใหญ่แบบนี้ไว้ทำอะไร เค้าก็ให้คำตอบว่าไว้เลี้ยงปลาเล่น ๆ ๆ (ขนาดเลี้ยงเล่น ๆ ถ้าเลี้ยงปลาจริงจังคงประมาณ 1,000 กว่าไร่แน่เลย) สักพักเวลาก็ล่วงเลยมาถึง 8.00 น.ก็เป็นเวลาที่พวกเราต้องเริ่มจัดห้องประชุมแล้วครับ วันนี้ผู้มาเข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่จะเป็น นักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และหน่วยงานจากทั้งองค์กรภาครัฐ และเอกชนเป็นส่วนใหญ่ครับ

    เริ่มแรกกิจกรรมวันนี้เกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองของจังหวัดสมุทรสงครามที่น่าสนใจมีดังนี้ เช่น เป็นผู้มีความพากเพียรแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพของตนเองโดยชอบธรรม โดยเน้นความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานเป็นที่ตั้ง และ “ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน” ทำให้เกิดความสบายใจในการทำงาน ส่วนอีกหัวข้อคือมีความสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าอยู่หัว โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของตนและนำไปสู่ขยายผลสู่ชุมชน .... อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

    

   
   

เครือข่ายการศึกษา เครือข่ายการศึกษา

 

ผู้ก่อตั้งโครงการ   


                                            

ผู้บริหารโครงการ