CSR 3

 
 
You are here:: ข่าวสาร ข่าวโครงการ สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน CSR Campus ปี 3
 
 

สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน CSR Campus ปี 3

29 มิถุนายน 2553 - “CAT ทำโครงการ “สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” ร่วมมือจาก สพฐ.โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค และสถาบันไทยพัฒน์ เปิด CSR Campus ปี 3 “สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” ภายใต้โมเดล “CSR Junior” ยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนไทย 76 โรงเรียน ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งตามโครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนไทยของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

News_03


คุณจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ “สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” ระหว่าง สพฐ. โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค และสถาบันไทยพัฒน์
 
ผู้ลงนามประกอบด้วย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT คุณพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค และ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์

ในปี 2553 นี้ บมจ.กสท โทรคมนาคม โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค และสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ CSR Campus จึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สานต่อโครงการในสองปีแรกจากกลุ่มผู้ประกอบการ และกลุ่มนักศึกษา มาสู่กลุ่มนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. รวมถึงโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้านของ สพฐ.  ภายใต้โมเดล “CSR Junior”

มุ่งเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาเรื่อง “ศีลธรรม” อันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่ต้นธาร รวมทั้งเวิร์คช็อปที่ร่วมกันค้นหาโครงงาน CSR ที่ให้นักเรียนศึกษาทำความเข้าใจ CSR บูรณาการ ความคิดเชิงธุรกิจ ความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ และได้ลงมือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันแสดงความเป็นจิตอาสารับผิดชอบต่อสังคม
 
คุณพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค กล่าวว่า โครงการทำดีทุกวันของดีแทค ยังจะได้เสริมเนื้อหาของ CSR Campus Junior ในด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริม “โขนไทยรักคนไทย” โดยจะจัดประกวดวาดภาพ และประกวดการเขียนบทความในหัวข้อ “หนุมานกับการทำความดี” ในความคิดของเยาวชน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท พร้อมทั้งยังจะมอบเครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง จำนวน 100 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนในโครงการ “สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” ทั่วประเทศอีกด้วย
 
โดยกิจกรรมเสริมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการศึกษาเยาวชนไทย ให้ยั่งยืนสืบไป ที่ซึ่งความดีเล็กๆ เหล่านี้ จะถูกสะสมประกอบเป็นภาพใหญ่ในวันข้างหน้า

สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการสามารถติดตามปฏิทินการจัดกิจกรรม CSR Campus ปี 3 ได้ทางเว็บไซต์ csrcampus.com หรือที่สำนักประสานงานโครงการ CSR Campus โทรศัพท์ 02 930 5227 โทรสาร 02 930 5228 อีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

แหล่งที่มา นิตยสาร BrandAge ฉบับวันที่ 29 มิ.ย. 2553