CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ จ.กรุงเทพมหานคร

bangkok_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดกรุงเทพมหานคร แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนเทพศิรินทร์  เมื่อวันจันทร์ที่ 28  กุมภาพันธ์  2554  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 87 คนและอาจารย์ 2 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

bangkok_08

"โครงการนี้เป็นโครงการที่ช่วยเติมเต็มให้กับเด็กในเรื่องของคุณธรรมและศีลธรรม ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
เพราะเด็กในปัจจุบันมักใช้อินเตอร์เน็ตไปในเรื่องที่ไม่มีสาระ และในบางครั้งก็ได้หลงลืมถึงความถูกต้องของข้อมูล
ที่มาจากอินเตอร์เน็ตนั้น มีการคัดกรองหรือไม่ ก็ทำให้มีโกาสที่จะนำไปสู่การผิดศีลธรรม ซึ่งการที่มีโครงการนี้เข้ามา
ก็จะช่วยให้เด็กมีภูมิคุ้มกัน ทำให้ไม่ตกเป็นเหยื่อ จากภัยร้ายที่แฝงตัวมาทางอินเตอร์เน็ต"
ฟังต่อ 

อ.นวลฉวี  เรืองไรรัตน์โรจน์ภาพบรรยากาศกิจกรรม

bangkok_02 bangkok_03 bangkok_04
bangkok_05 bangkok_06 bangkok_07

"รู้สึกดีที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ พวกพี่ๆ สอนดีและมีความสนุกควบคู่ไปด้วย ทำให้ไม่น่าเบื่อ ซึ่งในวันนี้
ได้มีความเข้าใจในเรื่องของศีลธรรม และเรื่องบาป บุญ คุณ โทษ มากขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ถือว่ามีความสำคัญ
เป็นอย่างมาก ถ้า เราสามารถปฏิบัติตน ได้ทุกข้อ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างมาก"
ฟังต่อ

bangkok_09
ด.ช.ปิยะบุตร  แตงตาด

"ความรู้ที่ได้รับในวันนี้ก็คือ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือใช้โปรแกรมได้อย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นแนวทางให้ตนเอง
รู้ว่าควรปฏิบัติตนเองอย่างไรในเรื่องการใช้ภาษาของวัยรุ่นถือว่ามีปัญหาเป็นอย่างมาก มีการใช้คำที่ผิดๆ ก็ควรที่จะ
หันมาเขียนและรู้จักใช้คำที่ถูกต้อง เพราะถ้าทำอย่างนี้ต่อไป เราจะไม่รู้ว่าคำไหนถูก หรือว่าผิด"
ฟังต่อ

bangkok_10
ด.ช.นรวิชญ์  เตชัสหงส์