CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน

lamphun_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดลำพูน แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์เมื่อวันพุธที่ 19  มกราคม  2554  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 50 คนและอาจารย์ 4 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

lamphun_08

"ผมคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี เพราะเป้าหมายหลักคือนักเรียนซึ่งเป็นพื้นฐาน รอการเติบโตขึ้นไป
สู่ภาคธุรกิจ เพราะถ้าพื้นฐานดีมันก็จะช่วยเสริมในส่วนอื่นได้ ซึ่งในเรื่องของศีลธรรม ปกติในการสอนแต่
ละครั้งจะเป็นเรื่องที่ยาก เพราะการเรียนในเรื่องศีลธรรมเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ แต่พอโครงการนี้เข้ามา ซึ่งช่วย
เพิ่มหลัการสอนแบบใหม่ คือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาอินเตอร์เน็ต มาใช้ควบคู่กับ
คุณธรรมซึ่งเป็นแนวคิดที่ดี" ฟังต่อ 

รองผอ.อภิชาติ  สมปราถนาภาพบรรยากาศกิจกรรม

lamphun_02 lamphun_03 lamphun_04
lamphun_05 lamphun_06 lamphun_07

"ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม ก็ถือว่าเป็นความรู้ที่ดี จากที่ไม่ได้รู้ในเรื่องของศีลธรรมมากมาย
ก็ได้ทำให้เราเข้าใจในเรื่องของศีลธรรมมากขึ้น ทำให้เราคิดก่อนที่จะกระทำสิ่งใดลงไปว่าผิดหรือถูก
เพราะทุกวันนี้ เยาวชนไม่ค่อยจะมีความรู้ในเรื่องของศีลธรรม ก็อยากฝากบอกเพื่อนว่า จะกระทำสิ่งใด
ลงไปให้คิดถึงผิดชอบชั่วดีก่อน คิดถึงคุณพ่อคุณแม่ก่อน เพราะว่าถ้าเราทำผิดพลาดอะไรลงไป พ่อแม่
ก็คงจะเสียใจในการกระทำของเรา"ฟังต่อ

lamphun_09
น.ส.สุกรรณิการ์  ปัญโญใหญ่

"โดยส่วนตัวขอเรียนให้ทราบว่ารู้อยู่แล้วในเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ต ว่าควรจะใช้ยังไง และเมื่อใช้ไปแล้ว
จะเกิดประโยชน์หรือโทษยังไง แต่กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ ทำให้เรารู้มากขึ้นกว่าเดิม ว่าที่ถูกต้องจริงแล้ว
มันควรจะเป็นอย่างนี้นะ ไม่ใช่อย่างที่เคยรู้มา โดยเฉพาะความรู้ในเรื่องของการใช้อินเตอร์เน็ตแบบ SMART
ส่วนในเรื่องของการใช้ภาษา โดยส่วนตัวแล้วก็มีบ้างที่จะใช้คำที่ผิด แต่ก็จะพยายามใช้ให้น้อยลงหรือจะไม่ใช้เลย"
ฟังต่อ

lamphun_10
น.ส.น้ำฝน  สิงห์แก้ว