CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จ.สุรินทร์

surin_1  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดสุรินทร์ แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม  2553  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1093 คนและอาจารย์ 29 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

surin_8

"ในขณะนี้การแบ่งปัน ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของคนในประเทศ ที่รู้จักการเอื้ออาทรต่อกัน ที่เข้าถึงในระบบอินเตอร์เน็ตทั้งหลาย
ซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่ง ที่ส่งผลมาสู่เด็ก ก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาให้ความรู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนต้องการ ที่จะทำให้
สิ่งเหล่านี้มีคุณค่า ต่อการเรียนรู้ของเด็ก ถ้าสิ่งเหล่านี้เด็กเข้าใจ และเข้าถึง พร้อมทั้งพัฒนาการเรียนรู้จากอินเตอร์เน็ต ก็จะเป็น
ประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเองอย่างมากมาย" ฟังต่อ 

ผอ.แสน  แหวนวงศ์ภาพบรรยากาศกิจกรรม

surin_2 surin_3 surin_4
surin_5 surin_6 surin_7

"รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ เพราะไม่เคยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมาก่อน ความรู้ที่ได้รับ มีประโยชน์มาก
สามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งศีลทั้ง 5 ข้อ ถ้าเรากระทำโดยไม่ยั้งคิด ก็จะเป็นบาปแก่ตัวเรา ซึ่งการทำบาป
ในหลายๆ ข้อ ถ้าเรารู้ มีสติแล้ว ก็จะไม่ไปกระทำในสิ่งที่ผิดลงไป"
ฟังต่อ
surin_10
นายณรงค์ฤทธิ์  แกงงาม

"ในวันนี้ก็ได้รับความรู้มากมาย โดยเฉพาะในเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ต จะเห็นได้ว่าอินเตอร์เน็ตมีทั้งโทษและประโยชน์
ให้เราเลือกศึกษา ซึ่งในวันนี้ได้รับประโยชน์ จากพี่ๆ ทีมงานมากมาย และได้ทำกิจกรรมดีๆ ร่วมกับพี่ๆ ซึ่งนำมาประยุกต์
ใช้กับการเรียน การสอนได้เป็นอย่างดี ซึ่งทำให้เราเป็นคนทันสมัย รู้เท่าทันโลก รู้จักป้องกันตนเอง"
ฟังต่อ

surin_9
น.ส.พนิดา แก้วหล้า