CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนขามแก่นนคร จ.ขอนแก่น

khonkaen_1  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดขอนแก่น แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนขามแก่นนคร  เมื่อวันอังคารที่ 30  พฤศจิกายน 2553  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 66 คนและอาจารย์ 7 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

khonkaen_8

"รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นใหม่ ได้เข้ามาพูดในเรื่องศีลธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาพูดเรื่องเทคโนโลยี ซึ่งมันต่างกันมาก
ซึ่งได้มีการพูดถึงเรื่องที่ทันสมัยที่สุด แต่ก็ไม่ลืมเรื่องที่คุณพ่อ-คุณแม่ และพระพุทธเจ้าสั่งสอนเรามาในเรื่องศีลธรรม ศีล 5
ข้อ ซึ่งเราจะต้องสร้างความตระหนัก เพราะถ้าเด็กไม่มีความตระหนัก ก็จะไม่สามารถเป็นคนเก่งได้ และคิดว่าการที่เด็กจะอยู่
ในสังคมอย่างมีความสุขนั้น คงจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน" ฟังต่อ 

ผอ.ธีระเดช  ซาตาภาพบรรยากาศกิจกรรม

khonkaen_2 khonkaen_3 khonkaen_4
khonkaen_5 khonkaen_6 khonkaen_7

"ได้รับความรู้ใหม่ๆ ในเรื่องกรรมบท ที่เราทำลงไปนั้นมันถูกหรือมันผิด ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไร ซึ่งอย่างแรกก็คือ
การมีสติในการดำรงชีวิต ทำให้เรารู้ว่าการกระทำของเรามันทำให้เราเดือดร้อน หรือผู้อื่นเดือดร้อนยังไง นอกจากนี้ยัง
ทำให้เรารักษาศีลธรรมมากขึ้น ทำให้เราปฏิบัติศีล 5 ครบ อยากฝากบอกเพื่อนๆ ว่า ให้เราคิดก่อนที่จะกระทำอะไร
เพราะว่าการกระทำของเราอาจทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน" ฟังต่อ
khonkaen_9
น.ส.กรกนก สัตนาโค

"สำหรับวันนี้ ในช่วงการใช้อินเตอร์เน็ตให้ถูกวิธี ผมก้ได้รับความรู้ในเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตแบบ SMART
ซึ่งเป็นการสอนวิธีการค้นหาข้อมูลอย่างง่ายและปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับสื่อต่างๆ อย่างถูกวิธี
และการปฏิเสธคำเชิญชวนจากผู้ไม่หวังดี ส่วนในเรื่องการใช้ภาษาของวัยรุ่นสมัยนี้ มีการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง
ซึ่งเมื่อมีการใช้ที่เยอะขึ้น ก็จะติดเป็นนิสัย จนนำไปใช้ในเรื่องเรียน ซึ่งจะเป็นการใช้ภาษาไทยที่ผิดหลักไวยกรณ์"
ฟังต่อ

khonkaen_10
นายณัชพงศ์ สานุสัตย์