CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราฯ จ.มุกดาหาร

mukdahan_01  

 กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดมุกดาหาร แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราฯ  เมื่อวันจันทร์ที่  15 พฤศจิกายน 2553  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 120 คนและอาจารย์ 13 ท่าน  ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำเสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

mukdahan_02 mukdahan_03 mukdahan_04
mukdahan_05 mukdahan_06 mukdahan_07

 

"ดีใจที่ได้ร่วมโครงการนี้ ก็จะนำความรู้ที่ได้ ไปเผยแพร่ให้เพื่อนๆ และน้องๆ ที่ไม่ได้มาเข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะ
ในเรื่องศีลธรรม ศีล 5 ในแต่ละข้อ ซึ่งเรื่องบางเรื่องเราเคยทำโดยไม่รู้ว่าผิด ซึ่งในสมัยนี้ เยาวชนไทย ไม่ค่อยสนใจ
ในเรื่องของศีลธรรม กลับมารักษาศีลธรรม และสนใจศีลธรรมกันมากขึ้น"
ฟังต่อ
mukdahan_09
ด.ญ.กวินนา สดหอม

"รู้สึกดีใจที่ได้เข้ามารับความรู้ในวันนี้ในเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ต ซึ่งก็จะนำไปเผยแพร่ต่อเพื่อนๆ และชุมชน ซึ่งการใช้
อินเตอร์เน็ตนั้น เราไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่ไม่รู้จัก และควรเลือกคบเพื่อนทางอินเตอร์เน็ต และความรู้ในเรื่องการใช้
อินเตอร์เน็ตในวันนี้ จะนำไปใช้สืบค้นข้อมูล ในเรื่องการเรียน ที่ครูได้มอบหมายให้ทำ"
ฟังต่อ

mukdahan_10
ด.ญ.สุธิดา คำนนท์