CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จ.กระบี่

krabi_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดกระบี่ แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  4 พฤศจิกายน 2553  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 81 คนและอาจารย์ 8 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

krabi_08

"เท่าที่ได้ศึกษาโครงการก่อนหน้านี้ คิดว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ ไม่เคยมีในโรงเรียนมาก่อน และเมื่อถึงเวลาไปร่วมกิจกรรม
ในภาคเช้า ได้เห็นวิธีการนำเสนอก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ที่นำความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องศีลธรรม
ที่เอาวิธีการสอนแบบง่ายๆ มาอธิบายมาสอนในเรื่องที่ยากๆ อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้มาจัดขึ้นที่โรงเรียนอีก ซึ่งโครงการนี้
เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ ส่วนในเรื่องของอินเตอร์เน็ต ความจริงไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการใช้ภาษาเพียงอย่างเดียว
แต่ยังมีปัญหาด้านอื่นๆ อยู่อีกมากที่ยังแฝงตัวอยู่ เพราะว่าการใช้อินเตอร์เน็ต มีทั้งดีและไม่ดี แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้น ผู้ปกครอง
พ่อแม่ ต้องให้คำแนะนำและอยู่ใกล้ชิด " ฟังต่อ 

ผอ.นรายณ์  นาคปนทองภาพบรรยากาศกิจกรรม

krabi_02 krabi_03 krabi_04
krabi_05 krabi_06 krabi_07

"ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่โรงเรียนของเราได้รับเกียรติในการอบรมเรื่องศีลและการใช้อินเตอร์เน็ต คือปกติในชีวิตของเราทุกคน
ไม่ว่าจะกระทำสิ่งใด ก็ต้องคิดก่อนกระทำ เราจะทำอะไรซักอย่าง เราก็ต้องคิดผลที่ตามมาว่าจะเป็นอย่างไร ซึ่งสำคัญทั้งการวางตัว
การเข้าอยู่กับคนในสังคม การใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนๆ ต่างก็มีความสำคัญ ผลที่จะตามมาหากเราไม่มีศีล จะเกิดการเห็นแก่ตัวขึ้นเยอะในสังคม
ทั้งการเบียดเบียนผู้อื่น สำหรับคนที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรมโครงการนี้ ก็อยากให้เพื่อนๆ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง อยู่บนความสุขของตนเอง
ไม่อยู่บนความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่น " ฟังต่อ
krabi_09
นายอภิสิทธิ์   คงน้อย

"ได้เรียนรู้หลายเรื่อง อย่างเช่น การใช้ google และการเข้าเว็บไซต์ ว่าควรเข้ายังไง และวิธีลัดในการใช้อินเตอร์เน็ต
ในเรื่องของการใช้ภาษา ไม่ควรจะใช้ภาษาวัยรุ่นในการแชทกัน เพราะจะทำให้ภาษาไทยที่เราพูดกับที่เรียนไม่ค่อยตรงกัน
ความรู้ที่ได้จะนำไปให้รุ่นน้องในชุมชน เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ และการใช้เว็บอย่างถูกวิธี และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องของ SMART ก็มีความหมายดี ช่วยให้การใช้อินเตอร์เน็ตของวัยรุ่นมีความระมัดระวังมากขึ้น โดยใช้อย่างถูกวิธี
และเกิดประโยชน์ ก็ฝากให้เพื่อนๆ ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ใช้อินเตอร์เน็ตกันอย่างถูกวิธี และไม่ประมาท"
ฟังต่อ

krabi_10
น.ส.อัจจิรา   ปานมาศ