CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนอนุบาลสตูล จ.สตูล

satun_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดสตูล แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลสตูล  เมื่อวันจันทร์ที่  1 พฤศจิกายน 2553  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 207 คนอาจารย์ 15 ท่าน และชุมชนอีก 2 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

satun_08

"สำหรับ ร.ร.อนุบาลสตูล เป็นโรงเรียนอนุบาลประจังหวัด ขณะนี้นักเรียน 1865 คน มี ครูอาจารย์ 70 ท่าน สำหรับที่ผ่านมา
ทาง ร.ร. ก็ได้เข้าร่วมหลายๆ โครงการ อย่างเช่นโครงการ โรงเรียนมาตรฐานสากลใน 500 ร.ร. แรกของกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการ การศึกษาใน ระดับปฐมวัยและ ประถมศึกษาของจังหวัด เป็นโรงเรียนในฝันของ
กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนกิจกรรมการเรียนรู้ อาเซียนศึกษา"
ฟังต่อ 

ผอ.สุทธิ  สายสุนีย์ภาพบรรยากาศกิจกรรม

satun_02 satun_03 satun_04
satun_05 satun_06 satun_07

"รู้สึกดี ที่ได้รับความรู้จากพี่ๆ พิธีกรที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับศีลธรรม  ได้ความรู้ว่า ศีล 5 ข้อมีอะไรบ้าง จะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
เช่นการไม่ไปลักขโมยของคนอื่น ไม่ไปดื่มของสุราหรือของมึนเมา ไม่ทำบาป ทำสิ่งที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมประเพณีของไทย
และทำให้ประชาชนมีนิสัยดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ไปลักขโมยของคนอื่น ไม่ไปทะเลาะเบาะแว้งกับใคร  ให้ทำแต่ความดี
ไม่ไปสูบบุหรี่ หรือของมึนเมา เช่นเหล้า" ฟังต่อ
satun_09
ด.ช.กานต์  มากทรัพย์สิน

"มันทำให้โลกอินเตอร์เน็ตของเราเปิดกว้างขึ้น เป็นประโยชน์ต่อสังคม ใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกวิธี  ไม่เข้าเว็บที่เป็นสื่อลามกอนาจาร
ทำให้เรารู้จักป้องกันตัวในการคบเพื่อนใหม่ หรือสื่อใหม่ๆ สามารถพิจารณาในการรับเพื่อนใหม่ เช่นใน Facebook หรือ Hotmail
วัยรุ่นสมัยนี้ ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาวิบัติ ซึ่งมันเป็นการไม่อนุรักษ์ภาษาไทย และวัฒนธรรมของไทยด้วย มันทำให้ประเทศตกต่ำ
และในเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตแบบ SMART ก็จะนำไปเผยแพร่ภายในชุมชน  เพื่อที่จะได้รู้จักการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างถูกวิธี
ส่วนใหญ่เด็ก 11-12 ก็คงจะใช้อินเตอร์เน็ตกันเป็นบ้างแล้ว ก็อยากจะให้ใช้อินเตอร์เน็ตในวิถีทางที่ถูกต้อง"
ฟังต่อ

satun_10
ด.ญ.นภสร  ปฏิเวช