CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม จ.ฉะเชิงเทรา

chachoengsao_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดฉะเชิงเทรา แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 262  คนและอาจารย์ 25 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

chachoengsao_08

"รู้สึกว่าดี เท่าที่ผ่านๆ ดู  เด็กก็จะได้ความรู้อยู่ 2 ข้อ ข้อแรกก็คือ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และ ข้อสองก็คือความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ปกติในโรงเรียน ทุกวิชาจะเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เด็กต้องตรงต่อเวลา มาเรียนให้ทัน
เคารพผู้ใหญ่ในเรื่องของ IT ปกติแล้วอาจารย์ที่สอนจะให้นักเรียนได้ค้นคว้าความรู้ทาง Internet ให้ดูแต่แบบอย่างที่ดี
เด็กที่เรียนเนี้ยก็ใช้ Internet เป็น แต่ว่า ทางบ้านบางครั้งก็อาจจะไม่เป็น ชุมชนก็อาจจะไม่เป็น เด็กเหล่านี้ก็จะเป็นแม่ไก่
ไปสอน" ฟังต่อ 

นายบุญสุข ซิ้มสมบูรณ์ผลภาพบรรยากาศกิจกรรม

chachoengsao_02 chachoengsao_03 chachoengsao_04
chachoengsao_05 chachoengsao_06 chachoengsao_07

"เป็นสิ่งที่ดีมากครับ สามารถเตือนสติให้นักเรียน ประชาชนได้ทราบถึงศีลธรรมทั้ง 5 ข้อ ส่วนสำคัญในข้อ
ของศีลธรรม เป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับ เพราะว่าเด็กทุกคนมีศีลธรรมทั้ง 5 ข้อนี้ อยู่ในตัว จะทำการสิ่งใดก็เป็น
สิ่งดีครับ  ฟังต่อ
chachoengsao_09
ด.ช.วัชรพงษ์ โอ๋อาน

"ผมคิดว่าการที่พวกพี่ๆ มาให้ความรู้เรื่อง Internet อย่างถูกวิธี ปัจจุบันนี้การใช้ Internet ได้แพร่หลายไปทั่วในหมู่วัยรุ่น
และคนทั่วไป อาจจะใช้ไม่ถูกต้อง การใช้ Internet ที่ถูกต้องคือการใช้ทำงาน ใช้หาความรู้ ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน
ในเรื่องของการใช้ภาษา ผมคิดว่าเราควรจะอนุรักษ์ภาษาไทย พิมพ์คำให้ถูกต้อง"
ฟังต่อ

chachoengsao_10
นายกิตติ ทิพวรรณ