CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

singburi_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนสิงห์บุรี  เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 90  คนและอาจารย์ 19 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

singburi_08 "เฉพาะโครงการอบรมศีลธรรม เมื่อก่อนก็มีการพานักเรียนเข้าวัด พระให้การอบรม แต่โครงการนี้ได้นำเรื่องนี้มาบูรณาการศีลธรรมกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งปัจจุบันเราเน้นแต่เทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่เราไม่ได้นำเอาศีลธรรมมาบูรณาการด้วย
แต่โครงการนี้มองทะลุ ถือว่าเป็นประโยชน์มาก" ฟังต่อ 
อ.สุวัฒน์  คล่องดีภาพบรรยากาศกิจกรรม

singburi_02 singburi_03 singburi_04
singburi_05 singburi_06 singburi_07

"การเข้าร่วมโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีครับ เพราะช่วยในการส่งเสริมศีลธรรมและจริยธรรมของนักเรียน
ช่วยนักเรียนตระหนักว่า ประพฤติผิดศีลเป็นสิ่งที่ไม่ดี และมีการปฏิบัติดีต่อคนอื่น ทำให้สังคมดีงามกว่านี้ครับ"
 ฟังต่อ
singburi_09
นายณพเมธ  บุญประกอบ

"วันนี้ก็รู้สึกสนุก ตอนแรก็คิดว่ามันจะสนุกไหม แต่พอมาจริงๆ มันก็สนุกคะ รู้จักการใช้ Internet ให้ถูกต้อง
ปลอดภัย ดีต่อตัวเราเอง และคนรอบข้าง ในเรื่องของการใช้ภาษา ช่วงนี้ก็จะเห็นมีการใช้ภาษาที่ผิดๆ อยาก
ให้ทุกคนใช้ภาษาให้ถูกต้อง ไม่วิบัติ" ฟังต่อ

singburi_10
น.ส.ปรวัน อาภรณ์รัตน์