1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDF พิมพ์

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

อาจารย์มงคล แกร่งกล้า จากวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม CSR Campus ปี 2 พร้อมรับมอบหนังสือ CSR 4 ภาค รวมทั้งได้กรุณาแสดงทัศนะต่อเนื้อหาหน้าที่พลเมืองและ Corporate Citizenship ดังนี้

"วันนี้ได้รับความรู้ว่า CSR คืออะไร และเริ่มเข้าใจว่า ปัจจุบันองค์กรธุรกิจต้องมีการคำนึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากการคำนึงถึงผลกำไรอย่างเดียว ด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าสังคมอยู่ไม่ได้ องค์กรธุรกิจก็จะอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกัน ส่วนเนื้อหาเรื่องของพลเมืองบรรษัทนับเป็นเรื่องที่สำคัญต่อนักศึกษามาก เพราะในภายภาคหน้านักศึกษาเหล่านี้ก็ต้องเข้าสู่ตลาดแรงงาน เรื่องดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและควรปลูกฝังให้แก่นักศึกษาแต่เนิ่นๆ" ฟังต่อ

อ.มงคล แกร่งกล้า
 

 

ผู้ก่อตั้งโครงการ   


                                            

ผู้บริหารโครงการ