1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ระยะเวลาโครงการ

มิถุนายน - ธันวาคม 2552

โดยมีกำหนดการฝึกอบรมในภูมิภาคต่างๆ ดังนี้ *

  • ภาคกลาง 25 จังหวัด (รวมภาคตะวันออก) : กรกฎาคม - สิงหาคม 2552
  • ภาคอีสาน 19 จังหวัด : สิงหาคม - กันยายน 2552
  • ภาคเหนือ 17 จังหวัด : กันยายน - ตุลาคม 2552
  • ภาคใต้ 14 จังหวัด : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2552
  • กรุงเทพมหานคร : ธันวาคม 2552

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ผู้ก่อตั้งโครงการ   


                                            

ผู้บริหารโครงการ